Quan

Juliol, 13, 14 i 15 de 2021

On

Online

ORGANITZA

Universitat Politècnica de València

LA INNOVACIÓ EDUCATIVA SE CITA A VALÈNCIA AL JULIOL DE 2021


Finalment, l’edició del 2021 de INRED es durà a terme online a causa de les restriccions imposades per la pandèmia.

S’ha modificat lleugerament el programa, els dies de celebració del congrés i els preus de la inscripció per a adaptar-los al nou format. Pots consultar les modificacions en aquesta mateixa web

Esperem la teua participació, i que entre tots fem d’aquesta versió online del congrés una experiència tan productiva i participativa com ha sigut en la seua versió presencial.

icononegro

PRESENTACIÓ

Presentació del congressos i àrees temàtiques d’interés

comite 3

COMITÉS

Presentació dels comités científics, executiu i organitzador

calendario 2

DATES A RECORDAR

Les dates importants que has d’afegir en el teu calendari

Call for papers

Consulta la normativa, descàrrega les plantilles i realitza el teu enviament a continuació…

Des del Comité Organitzador del VII Congrés d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa, INRED 2021, ens complau convidar-los a presentar propostes de treballs en l’àmbit de l’ensenyament superior relatius a les àrees temàtiques següents:

– Metodologies docents innovadores

– Mitjans i instruments d’avaluació

– Recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge

– Nous escenaris formatius en educació superior

– Incorporació de Aps i ODS en l’educació superior

– Formació integral/competencial de l’estudiant

Normativa IMPORTANT a tindre en compte:

– Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .docx (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf). Les comunicacions hauran de tindre una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15.

– L’idioma oficial del congrés és el castellà, no obstant això, excepcionalment s’acceptaran treballs en anglés.

El comité organitzador decidirà, ateses les recomanacions del comité científic i a l’organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho als autors amb suficient antelació.

L’acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seua presentació i acceptació final.

La inscripció donarà dret a la defensa d’un màxim de dos treballs.

El títol i autors del treball finalment publicat haurà de coincidir amb l’inicialment presentat i acceptat.

La data límit d’enviament de treballs serà el 29 de març de 2021.

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s’accedeix prement el següent botó de “Enviar paper”. Ha de  realitzar l’enviament seguint aquestes instruccions i serà necessari incloure la informació completa de tots els autors participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per a poder acceptar la comunicació.

Com a orientació es pot consultar la Rúbrica d’avaluació utilitzada pels revisors a l’hora de valorar els treballs.

Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa del treball), per això és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l’identificador pertinent.

Para presentar una comunicación se ruega seguir alguna de las plantillas facilitadas a continuación:

– Data límit per a l’enviament de treballs: 29/03/2021

– Notificació de l’acceptació o rebuig de les comunicacions: 18/05/2021

– Inscripció de l’autor: Una vegada acceptada una comunicació, perquè aquesta siga presentada en el Congrés, és imprescindible que almenys un dels autors estiga inscrit en el congrés abans del 01/07/2021

Tallers / Sessions pràctiques

Virginia Santamarina

Catedràtica de la Universitat Politècnica de València

L'ús de Mentimeter per al disseny d'activitats interactives ludificades en la docència no presencial síncrona

José Luis Gómez Urquiza

Infermer i doctor per la Universitat de Granada

La docència en línia i com continuar aplicant dinàmiques de ludificació i jocs

Sara Mariner

TEDx speaker, conferenciant, neuro-coach  i entrenadora d’equips d’alt rendiment

Professors/as = Inspiració, Impuls i Il·lusió

Guillermo Palau

Doctor en Enginyeria Agroforestal, Professor Titular de la Universitat Politècnica de València

Aplicació de les metodologies LEGO SERIOUS PLAY i POINTS OF YOU a l'aula universitària

Andrés Terrasa Barrena

Professor Titular de la Universitat Politècnica de València

Docència inversa en un entorn en línia

Vicent Gadea

Docent en la Devesa School Carlet, formador/consultor de Global Learning i expert Microsoft

Eines d'Office 365 per a l'educació

Programa

Marga Cabrera Méndez

Sessió plenària. La marca digital del docent i investigador

Treballar a consciència la nostra marca personal, ser capaces de gestionar-la i moure'ns en internet en benefici d'aquesta, millorarà notablement la difusió de la nostra investigació i treball acadèmic.

Sessions paral·leles de tallers pràctics

Sessions paral·leles per a l'intercanvi d'experiències pràctiques. Sesiones paralelas para el intercambio de experiencias prácticas. Sesiones paralelas para el intercambio de experiencias

Sessions paral·leles de tallers pràctics

Sessions paral·leles per a l'intercanvi d'experiències pràctiques. Sesiones paralelas para el intercambio de experiencias prácticas. Sesiones paralelas para el intercambio de experiencias

dates a recordar / Apunta-les en la teua agenda

Call for papers
25 Novembre 2020 - 29 Març 2021
Accedeix a tota la informació, normativa, plantilla i dates clau en Call for papers.
Límit recepció de treballs
29 Març 2021
Pots enviar els teus treballs a INRED 2021 fins al 29 de març de 2021.
Comunicació d'acceptació de treballs
18 Maig 2021
El 18 de maig es notificarà als autors l'acceptació o rebuig de les seues propostes.
Període d'inscripció obert
19 Maig 2021 - 1 Juliol 2021
A partir del 19 de maig s'obrirà la inscripció al congrés fins al 1 de juliol de 2021.
CONGRÉS IN-RED 2021 @ Universitat Politècnica de València
13, 14 i 15 Juliol 2021
Els dies 13, 14 i 15 de juliol se celebrarà el CONGRÉS IN-RED 2021.

Inscripció / La inscripció estarà oberta fins el pròxim dia 1 de juliol de 2021

 • Les contribucions només es publicaran en les actes del congrés si almenys un dels autors de cada treball acceptat s’inscriu en el congrés.
 • Una inscripció pot cobrir un màxim de 2 treballs.
 • És necessària la inscripció per a assistir al congrés, encara que no es desitge presentar cap comunicació.
 • Per a seleccionar d’inscripció per a ALUMNES NO UPV haurà d’acreditar la seua matrícula vigent en el curs actual en estudis de grau, màster o doctorat oficials.

General

50

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Certificacions corresponents

Alumnes i comunitat UPV

25

Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Admissió a les conferències, comunicacions i sessions pràctiques
Certificacions corresponents

Devolucions i cancel·lacions:


Només s’atendran sol·licituds de cancel·lació si es reben abans del 22 de juny de 2021. Hi ha una taxa de 10€ per despeses de gestió que no es retornarà en cap cas.

Contacta'ns / Pots enviar-nos qualsevol pregunta mitjançant aquest formulari

  ORGANITZA:


  Camino de Vera s/n,
  46022 – València
  España

  + 34 963.877.007
  ext. 78404
  ext. 78944